İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

1-İş yerindeki çalışanların veya diğer işçilerin (geçici işçiler ve yüklenici personeli dâhil), ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkilemesi mümkün olan şartlar ve faktörler.

2-Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK): Aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonra bedence ve ruhça arızaya uğratan olaydır.
• Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada.
• İşveren tarafından yürütülen iş dolayısıyla
• İşveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
• Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanda
• Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere topluca götürülüp getirilmesi sırasında.
3-Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) iş kazasını "Önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makina ve teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay." olarak tanımlamaktadır.
4-Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise iş kazasını "Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olay." şeklinde tanımlamıştır.