ISO 22000:2005 Kapsamı

 ISO 22000:2005 Kapsamı

ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.
ISO 22000:2005 standardı, gıda endüstricilerinin, müşterilerine ve tüketicilerine karşı, gıda güvenliği ilkelerine ne kadar bağlı olduklarını gösterebilmelerini sağlamak amacıyla gıda güvenliğini garanti altına almak için araç, teknik, süreç kontrol ve düzenleyici gereklilikleri, bir yönetim sistemi çatısı altında bir araya getirmektir.

Bu standardı uygulamak isteyen firmalar, Codex Alimentarius( Kodeks Alimentarıus tarafından belirlenen standartların yasal bir bağlayıcılığı olmamasına rağmen, standartların önemi artmakta ve bilimsel bir temele dayandığı kabul edilmektedir.) tarafından prensipleri belirlenmiş bir HACCP sistemi kurarak tüm prosesleri için riskleri tanımlamış olmalıdırlar ve aynı zamanda geçerli iyi Üretim Uygulamaları, varsa sektöre ait yasal gereklilikler ve dökümante edilmiş bir yönetim sistemi ( ISO 9001:2008 de olduğu gibi ) ve tedarik zinciri içinde etkileşimli iletişim ile de desteklenmelidir. ISO 22000:2005 için aynı zamanda ISO 22004 Kılavuz Standardı hazırlanmıştır.