ISO 22000:2005 Standardı Başlıkları Nelerdir?

ISO 22000:2005 Standardı Başlıkları Nelerdir

1 Kapsam
2 Atıf yapılan standardlar
3 Terimler ve tarifler
3.1 Gıda güvenliği
3.2 Gıda zinciri
3.3 Gıda güvenliği tehlikesi
3.4 Gıda güvenliği politikası
3.5 Son ürün
3.6 Akış şeması
3.7 Kontrol önlemi
3.8 Ön gereksinim programı
3.9 Operasyonel ön gereksinim programı (OGP)
3.10 Kritik kontrol noktası (KKN)
3.11 Kritik limit
3.12 İzleme
3.13 Düzeltme
3.14 Düzeltici faaliyet
3.15 Geçerli kılma
3.16 Doğrulama
3.17 Güncelleme
4 Gıda güvenliği yönetim sistemi
4.1 Genel şartlar
4.2 Dokümantasyon şartları
5 Yönetim sorumluluğu
5.1 Yönetimin taahhüdü
5.2 Gıda güvenliği politikası
5.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması
5.4 Sorumluluk ve yetki
5.5 Gıda güvenliği ekip lideri
5.6 İletişim
5.7 Acil durumlara hazırlılık ve müdahale
5.8 Yönetimin gözden geçirmesi
6 Kaynak yönetimi
6.1 Kaynakların sağlanması
6.2 İnsan kaynakları
6.3 Alt yapı
6.4 Çalışma ortamı
7 Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme
7.1 Genel
7.2 Ön gereksinim programları
7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
7.4 Tehlike analizi
7.5 Operasyonel ön gereksinim programları nın oluşturulması
7.6 HACCP planının oluşturulması
7.7 OGP ve HACCP planlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi
7.8 Doğrulama planlaması
7.9 İzlenebilirlik sistemi
7.10 Uygunsuzluk kontrolü
8 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kı lı nması , doğrulanması ve iyileştirilmesi
8.1 Genel
8.2 Kontrol önlem kombinasyonları nı n geçerli kı lı nması
8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü
8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
8.5 İyileştirme