ISO 22000 Standard Ailesi

ISO 22000 Standard Ailesi

Standartlar Teşkilatı, yayınladığı gıda güvenliği standart serisini aşağıdaki standartlardan oluşturmakta ancak asıl sistemin uygulanıp belgelendirileceği standart ise ISO 22000:2005 standardıdır.

• TS EN ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda Zincirindeki kuruluşlar için şartlar
• ISO 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar
• TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi –ISO 22000:2005'in uygulanması ile ilgili kılavuzu
• ISO 22005,Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik- Sistem Tasarımı ve Hazırlanması için Genel İlkeler ve Kılavuzu' ndan oluşmaktadır.