OHSAS 18001:2007 Belgesinin Yararları Nedir?

OHSAS 18001:2007 Belgesinin Yararları Nedir?

OHSAS 18001:2007 Standartı uygulandığı taktirde işletmelerin önemli maliyetlerini kontrol altına almaktadır. Bu maliyetler maddi ve manevidir. İşletmeler aşağıda bir kısım faydaları bu sistem belgelendirmesinde kazanabilmektedirler:

• İşçi Sağlığı ve Güvenliği' nde işletmelere iş güvenliği uygunluğu prestiji sağlar,
• İşletmede iş güvenliği iyileştirmesi, düzenlemesi sağlar,
• Uluslararası ticarette rekabet edebilirlik kazandırır,
• Karlılığı ve verimliliği arttır,
• Ulusal İş kanunlarında uyumu kolaylaştırır ve sağlar,
• İş kazası görünür ve görünmez maliyetlerinden kurtarır,
• Personelinizin değerli olduğu hissiyatını kazandırır,
• İstenmeyen olaylardan kaynaklanan kayıpları azaltır,
• İşgücünün sağlıklı şekilde devamlılığını ve sürekliliğini sağlayarak,
• İşçi Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını yürüyen işlere (makine ekipman alımları, proses tasarımı, üretim, satış) entegre ederek kaynak optimizasyonu sağlamak,
• İşçi Sağlığı Güvenliği performansını yükselterek; motivasyon ve katılımı arttırmak,
• Yeni oluşturulan ya da güncelleştirilen ulusal yasalara ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,
• Hastalık ve sakatlıkları azaltarak, çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar,
• Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve para tasarrufu sağlar,
• Yönetimin hazır bilgi kalitesini iyileştirerek, karar verme kabiliyetini geliştirir,
• İş Sağlığı ve Güvenliği kanunları ile uyumu sağlar,
• Firmanın imajını ve ününü geliştirir,
• Önemli risklere maruz kalma ile ilgili artan anlayış ve bilgi sonucu etkin stratejik planlama yapılması sağlar,
• Denetim sürecinin geliştirilmesi sağlar,
• Organizasyon içinde ve dışındaki guruplar arasında gelişmiş haberleşme aracıdır.
• Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
• Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır.
• İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirgenmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması sağlanır.
• Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti artar ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır.
• İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilir.
• Paydaşlarının (çalışanlar ve aileleri, toplumun, tedarikçiler, müşteriler, hissedarlar) yükselen bilinç düzeyinden kaynaklanan istek ve beklentilerini karşılamak.