ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi bizlere bazı değişiklikler ve uygulamada bazı kolaylıklar getirmiş bulunmaktadır. Uyguladığımız sistemler birer angarya olmaktan çıkıp bakış açımızı farklı boyutlara getirmeye gayret etmemizi sağlayacaktır.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi bizi belli başlı kalıplardan kurtaran bir revizyon oldu. Uyguladığımız sistemi kuruluşumuzda istediğimiz şekilde yorumlayabiliriz. Mesela “Kalite El Kitabı” zorunluluğumuz yok artık. Uygulamalarımızı kendimiz şekillendirebiliriz

Kavram ve felsefede bazı temel değişiklikler oldu. Bunlardan başlıcaları;

  • - Güçlendirilmiş  süreç yaklaşımı
  • - Risk bazlı düşünme
  • - KYS dokümantasyon yapısında esneklik
  • - Geliştirilmiş paydaş perspektifi
  • - İlgili taraflar ve sınırlar iyi anlaşılmalıdır

 Yapıdaki temel değişiklikleri de şu şekilde açıklayabiliriz.

  • - On temel madde vardır;
  • - 1-3 kapsam, terimler ve temel alınan referanslar. Tanımlar artık temel alınan referans olarak standarda dâhildir. Denetçi ve müşteri tarafından anlaşılmalıdır.
  • - Gereklilikler 4-10 arasında tanımlanmıştır.

Bu yapıdaki 10 maddeyi de aşağıdaki tabloda daha net bir şekilde yansıtabiliriz.

 Adaptasyon Tabosu

Bu kavramlarla birlikte ISO 9001:2015 standardı bizlere kalite yönetimi odak noktası müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerini aşmak için gayret göstermektedir. Her düzeyde liderler oluşturarak kuruluşun kalite hedeflerine ulaşmada çalışan insanlarda amaç ve yön birliğini ve koşulları sağlamak için çalışmaktadır.

 Kuruluş için değer yaratmada tüm insanların yetkin, yeterli ve katılımcı oluşu önemlidir. Yetkin, yetkili ve katılımcı /bağlı insanlar kuruluş genelinde değer oluşturma kapasitesini yükseltir.  Bütün bir sistem gibi görev yapan birbiriyle ilişkili süreç faaliyetleri daha etkin biçimde ve yeterli şekilde anlaşıldığı ve yönetildiği zaman tutarlı ve ön görülebilir sonuçlar elde edilebilir.

Başarılı organizasyonlar sürekli iyileştirme odağına sahiptir. Veri ve bilgilerin analizi ve değerlendirmesine dayalı kararlar istenen sonuçları elde etmek için daha olasıdır. Sürekli başarı için organizasyonlar, tedarikçiler gibi ilgili taraflar ile olan ilişkilerini yönetir.